ช่องสีขาว "กรอกข้อมูล" ช่องสีฟ้า "ค่าอัตโนมัติ" ช่องสีเขียว "ค่าผันแปร" ช่องสีเหลือง "แสดงผลคำนวน"

1. คำนวนปริมาตรน้ำในตู้  
ความยาว (นิ้ว) ความกว้าง (นิ้ว) ความสูง (นิ้ว) ปริมาตรน้ำ (ลิตร)
ขนาดตู้ปลา (ยxกxส) *** ปริมาตรน้ำจริงในตู้ปลา
ขนาดตู้กรอง (ยxกxส) *** ปริมาตรน้ำหักลบวัสดุกรองแล้ว
*** ความสูงของตู้ที่ใช้คำนวนอย่าลืมหักระยะหวีน้ำล้นด้วยนะครับ (เช่นตู้สูง 24 นิ้ว ระยะหวีน้ำล้น 4 นิ้ว = ความสูงของตู้คือ 20 นิ้ว)
*** สามารถคำนวนปริมาตรน้ำเฉพาะในตู้ปลาได้ (โดยไม่จำเป็นต้องใส่รายละเอียดในช่อง "ขนาดตู้กรอง" ครับ)
1. คำนวณปริมาตรน้ำในบ่อกลม
รัศมี (ซม.) ความลึก (ซม.) ปริมาตรน้ำ (ลิตร)
ขนาดบ่อกลม *** ปริมาตรน้ำจริงในบ่อกลม
*** ความลึกของบ่อกลม หมายถึงระยะความสูงของระดับน้ำนับจากพื้นบ่อ
*** รัศมี = เส้นผ่าศูนย์กลาง / 2
2. คำนวนปริมาณการใช้ยา

ปรึกษา NC. ก่อนใช้ 081-4539666

ปริมาตรน้ำ (ลิตร)
อัตราการใช้
ค่าปกติ 1 เม็ดต่อน้ำ 50 ลิตร
ขนาดยา 500 mg
(จำนวน แคปซูล/ครั้ง)
   
ยาปฏิชีวนะ *** แช่ยา 24 ชม. ก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำ
 
ปริมาตรน้ำ (ลิตร)
อัตราการใช้
ค่าปกติ 1 กรัมต่อน้ำ 100 ลิตร
จำนวนยาที่ต้องใช้
(1 ซอง นน. 5 กรัม)
   
ยาเหลือง (สมานแผลภายนอก) *** แช่ยา 48 ชม. ก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำ
 
ปริมาตรน้ำ (ลิตร)
อัตราการใช้
ค่าปกติ 1 เม็ดต่อน้ำ 100 ลิตร
ขนาดยาทั่วไป
(จำนวน แคปซูล/ครั้ง)
   
ฟังกัสเคียว (กำจัดเชื้อรา) *** แช่ยา 72 ชม. ก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำ
 
ปริมาตรน้ำ (ลิตร)
อัตราการใช้
ค่าปกติ 60 CC. ต่อน้ำ 1000 ลิตร

จำนวนยาที่ต้องใช้ (CC.)
   
Dimilin (กำจัดปรสิต) (Max 100 CC./1000 ลิตร)
*** แช่ยา 48 ชม. ก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำ
 
ปริมาตรน้ำ (ลิตร)
อัตราการใช้
ค่าปกติ 25 CC. ต่อน้ำ 1000 ลิตร

จำนวนยาที่ต้องใช้ (CC.)
   
ฟอร์มาลีน (ฆ่าเชื้อโรค) (Max 45 CC./1000 ลิตร)
*** แช่ยา 48 ชม. ก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำ
3. คำนวนปริมาณการใช้ยาสลบ (ค่าประมาณการทุกยี่ห้อ)
    ปรึกษา NC. ก่อนใช้ 081-4539666 ขนาดปลา 4" - 8"
ถุงขนาด 12 นิ้ว น้ำสูง 4 นิ้ว
ขนาดปลา 9" - 12"
ถุงขนาด 16 นิ้ว น้ำสูง 6 นิ้ว
ขนาดปลา 13" - 16"
ถุงขนาด 20 นิ้ว น้ำสูง 6 นิ้ว
ขนาดปลา 17" - 20"
ถุงขนาด 24 นิ้ว น้ำสูง 8 นิ้ว
ขนาดปลา 20" ขึ้นไป
ถุงขนาด 30 นิ้ว น้ำสูง 8 นิ้ว
ใช้เพื่อการเคลื่อนย้าย/ ขนส่ง
ใช้เพื่อการศัลยกรรมเบื้องต้น
ใช้เพื่อการศัลยกรรมตัดแต่ง
*** ปริมาณยาสลบแนะนำให้ใช้ค่าเริ่มต้นก่อน : การศัลยกรรมเบื้องต้น ("หลับตื้น" เช่น การถอดเกล็ด, ตัดหนวด และอื่นๆ) การศัลยกรรมตัดแต่ง ("หลับลึก" เช่น การตัดครีบ, ตัดเหงือก)
*** การใช้ยาสลบตามรายละเอียดข้างต้นนั้นเป็นเพียงค่าประมาณการ และสำหรับการศัลยกรรมการใช้ยาสลบต้องผสมน้ำใส่ภาชนะภายนอกก่อนเทลงถุงปลานะครับ
*** สำหรับปลาขนาดกลาง - ขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 15 นิ้วขึ้นไป) เพื่อความปลอดภัย NC. แนะนำให้ว่าจ้างร้านค้า หรือมืออาชีพให้เป็นผู้ทำศัลยกรรมให้
4. คำนวนปริมาณการใช้เกลือ   
ตู้/บ่อปลาตามขนาดด้านบน
ปริมาตรน้ำ (ลิตร)
ปริมาณเกลือต่อน้ำ 1 ลิตร ค่าปกติ 0.1 - 0.3%
ปริมาณเกลือที่ใช้ (กก.)

*** 0.1% ใช้เพื่อการป้องกัน หรือใส่ตามปกติ / 0.2% ใช้พื่อการรักษาในเบื้องต้น / 0.3% ใช้เพื่อการรักษาเยียวยา
5. คำนวนการเลือกขนาดปั๊มน้ำ
ตู้/บ่อปลาตามขนาดด้านบน
ปริมาตรน้ำ (ลิตร)
จำนวนรอบต่อชั่วโมง ค่าปกติ 4-5 รอบต่อชั่วโมง
ขนาดปั๊มน้ำที่ต้องใช้ (ลิตรต่อชั่วโมง)

*** 4 รอบเป็นค่าที่เหมาะสมกับใช้งานปกติ / 5 รอบเผื่อแรงเพิ่มขึ้น (และไม่ควรใช้เกินกว่านี้)
6. แผนคำนวนงบประมาณในการเลี้ยงปลาอโรวาน่า
รายการ รายละเอียด ราคา
1 ตู้ปลา (ตู้, ฝา, ขา)
2 ระบบกรอง (ตู้กรอง, เครื่องกรอง)
3 วัสดุกรอง
4 ปั๊มน้ำ - Power Head
5 ปั๊มลมธรรมดา / ปั๊มลมสำรองไฟ (AC/DC)
6 ใยแก้ว, หัวทราย, สายอ๊อก
7 Heater / Chiller
8 โคมไฟ / รางไฟ + Reflect
9 หลอดไฟปกติ / หลอดไฟใต้น้ำ
10 หลอด UV
11 พัดลมระบายอากาศ
12 เครื่องกรองน้ำ / ถังพักน้ำ
13 อาหารปลา
14 อุปกรณ์เดินระบบ (ประปา และไฟฟ้า)
15 อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
16 ปลาอโรวาน่า
17 Tank Mate เพื่อนร่วมตู้
รวม
7. คำนวนการใช้ Heater
ปริมาตรน้ำ (ลิตร) ฮีตเตอร์ 300 วัตต์
จำนวน/อัน
ฮีตเตอร์ 250 วัตต์
จำนวน/อัน
ฮีตเตอร์ 150 วัตต์
จำนวน/อัน
ฮีตเตอร์ 100 วัตต์
จำนวน/อัน
ยี่ห้อทั่วไป (1 วัตต์/น้ำ 1 ลิตร)


Eheim Jager (วัตต์กำลังพิเศษ)
For Eheim Jager
สำหรับน้ำ 600 - 1000 ลิตร
สำหรับน้ำ 400 - 600 ลิตร
สำหรับน้ำ 200 - 300 ลิตร
สำหรับน้ำ 100 - 150 ลิตร
8. คำนวนค่าไฟฟ้า
กำลังไฟฟ้า (วัตต์) จำนวน ชม. ที่ใช้ต่อวัน จำนวนวันที่ใช้ต่อเดือน ค่าไฟต่อหน่วย
3.5-3.8 บาท/หน่วย
อัตราค่าไฟฟ้า / เดือน (บาท)
อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 - Power Head
อุปกรณ์ไฟฟ้า 2 - Heater
อุปกรณ์ไฟฟ้า 3 - ปั๊มลม
อุปกรณ์ไฟฟ้า 4 - หลอดไฟ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 5 - อื่นๆ
        รวม